Krav för att få ROTavdrag från skatteverket

Vad krävs av dig för att få rotavdrag Rot avdraget står för 30% av den totala…