ROT

Rotavdrag är en skattereduktion till privatpersonen för arbeten som utförs i hemmet.

Hur fungerar rotavdrag?

Rot-avdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renoveringombyggnad och tillbyggnad.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att du ska ha rätt till avdraget gäller det att du äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Rot- och rut-tarbete kallas med en gemensam beteckning hos Skatteverket för husarbete.

Med hur mycket kan rotavdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med rutavdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 50 000 kronor.

Avdraget ger berättigande avdrag med 30 procent av arbetskostnaden.

När ges inte rotavdrag?

Rot-avdrag ges inte om en bostad hyrs ut och husarbetet beräknas utföras under den tid som bostaden är uthyrd, oavsett om det är en kortare eller längre period. Om personen som ansöker om rotavdrag inte äger bostaden som rotavdraget gäller beviljas det inte. Rot-avdrag gäller heller inte kooperativa hyresrätter.

Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rotavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

På vilka sätt kan rotavdrag fås?

De finns tre sätt att få rotavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Betalas elektroniskt

Betalningen ska från och med 1 januari 2020 elektroniskt, enligt ett beslut i Riksdagen. Exempel är kontokort, BankID eller Swish.