RUT

rutavdragRutavdrag, som står för Rengöring, Underhåll och Tvätt, är en skattereduktion till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Vad betyder rutavdrag?

Rut-avdrag, eller RUT-avdrag som det också kallas; står för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Rutavdrag är till för privatpersoner

Rut-avdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet.

Vad ingår i rutavdrag?

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Med hur mycket kan rut-avdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och år. Taket för rut-avdraget höjdes till 50 000 kr per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Tidigare gällde den högre gränsen endast för personer som fyllt 65 år.

Avdraget ger berättigande till avdrag med 50 procent, men dock högst med 25 000 kronor.

Vem kan få rut-avdrag?

För att få rutavdrag gäller det att personen som ansöker är över 18 år, har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret (alltså att ansökaren betalar skatt i Sverige oavsett om inkomsten kommer från utlandet eller från Sverige) och har betalat för rutarbetet.

När ges inte rut-avdrag?

Närstående, så som makar eller släkt, får inte utföra arbetet om rutavdraget ska godkännas. Om ansökaren har en enskild firma och avser använda den för husarbetet godkänns inte det. Samma gäller för andra bolagsformer som ansökaren själv är delägare i, så som ett aktiebolag.

På vilka sätt kan rut-avdrag fås?

De finns tre sätt att få rutavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.

Contents