Svensk ekonomi

Svensk ekonomi

Den svenska ekonomin kommer att gå in i en djupare, mer långvarig lågkonjunktur nästa år än vad som tidigare prognostiserats när skyhöga energipriser driver upp inflationen, slår mot hushåll och företag, sade landets finansdepartement på torsdagen. Det är alltså sämst i EU.

Sveriges bruttonationalprodukt förväntas nu minska med 0,7 % 2023, jämfört med en november prognos för en nedgång på 0,4 %, medan den totala inflationen förutspås till 6 % nästa år, upp från 5,2 % som sett tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *