Rot rut 2024 – Taket för rot och rut avdraget kommer att höjas

ROT RUT 2024 ROT avdraget kommer att höjas med 25.000 kronor under 2024, från 50.000 kronor…