Taktvätt, takmålning ingår i ROT-avdraget – Rot-rut.se

Taktvätt är viktigt för att få bort alger, mossa, och lav som är de vanligaste växterna på tak och kan ha flera negativa följder. Alger och mossa hindrar avrinningen av regn från taket och suger upp vätska som till slut binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket och risken för fuktskador ökar.

Vätskan som mossan binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer och sedan under vintertid expanderar när det fryser till is och gör så att pannorna spricker, det blir så kallad frostsprängning. Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. Efter taktvätten man ska alltid rengöra hängrännor och stuprör samt byta ut eventuella trasiga pannor.

Att tvätta tak med vår effektiva metod är det mest hållbara och kostnadseffektiva alternativet. Har du färg kvar på pannorna efter rengöring så kommer taket att se ut som nytt. Har du så pass gamla pannor att färgen släppt, får du ett grått betongtak.

När är det dags för taktvätt?

Underhåll är hemligheten bakom lång livslängd, och det gäller naturligtvis även på tak. Ett nytt tak kan hålla i närmare 50 år om du sköter det på rätt sätt. Om taket missköts så förkortas livslängden rejält. Vi rekommenderar att du inspekterar ditt tak både vår och höst, för att upptäcka och hinna åtgärda eventuella skador i tid.

Hitta rätt underhållsmetod för ditt tak

Företag inom takrenovering vill gärna övertala dig att byta tak, trots att det kan vara helt onödigt. I många fall är det klokast att behålla det ursprungliga taket och underhålla det med rätt metod. Det kan räcka med rengöring och kembehandling, eller så behöver taket tvättas och målas.

Vad kostar en taktvätt?

Om du anlitar en firma kan du räkna med att betala mellan ca 3000 – 5000 kronor för en taktvätt efter att du dragit av ROT-avdraget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *