Rotavdrag altan – Ger arbetet rätt till rotavdrag?

Rotavdrag altan.

ALTAN – SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan (trädäck) som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion (rotavdrag). Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ALTAN – BOSTADSRÄTT
Skattereduktion (rotavdrag) medges inte för ombyggnad och reparation av en altan (trädäck) som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

Småhus

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Det kan även vara en kolonistuga eller byggnad på arrenderad mark som är inredd och utrustad för boende. Komplementhus som garage, förråd och andra mindre byggnader kan höra till småhuset.

Krav för rotavdrag i småhus:

  • Småhuset ska användas som bostad och arbetet ska utföras i eller nära bostaden som kunden äger.
  • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början.

Bostadsrätt

I en bostadsrätt äger medlemmen en rättighet att nyttja en bostad, exempelvis en lägenhet, en villa eller ett radhus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *