Nya regler för rut avdrag från och med januari 2021

Förändringar i rut avdrag för 2021
Från och med årsskiftet 2020/2021 höjs taket i rut-avdraget samtidigt som det utvidgas. För hushållsarbete som utförts efter den 31 december 2020  kommer det sammanlagda taket för ROT och RUT avdragen höjas från 50 000 sek till 75 000 sek per person och beskattningsår. ROT-avdraget får uppgå till högst 50 000 sek per person och beskattningsår.

De nya tjänster som omfattas av rut-avdraget är:
1. Vattentvätt av kläder och hemtextilier som utförs vid en tvättinrättning, tvätten ska ingå i kundens hushåll
2. Torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt
3. Hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning när transporten utgör en del av tvätteritjänsten
4. Tjänster som avser enklare tillsyn av bostaden
5. Transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning
6. Transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder
7. Arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive mervärdesskatt, för den utförda tjänsten i dess helhet
8. Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål

Beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete
Från och med den 1 januari 2021 ska beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete gälla omedelbart. Anstånd med betalning av återbetalning av felaktigt utbetalda belopp kan medges i vissa fall. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på beslut om återbetalning avseende en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020.

Keyword: rut avdrag, rut-avdrag, rut, skatteverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *